پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

آسیب های رباط صلیبی در فوتبالیست ها و نحوه درمان آن

زانو بعد از مچ پا شایعترین محل صدمات ورزشی است.صدمات رباط صلیبی قدامی یکی ازعلل شایع زانودرد حاد و مزمن است.جراحات ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 92 بازدید