مربیگری فوتبال در تیمهای پایه ای

(( اول بازیکنان ؛ بعد پیروزی )) این شعار تصدیق می کند که تلاش برای پیروزی مهم و حتی بخش حیاتی ورزش است اما تاکید دارد که هیچ کوششی در تلاش برای پیروزی نباید سلامتی ؛ پیشرفت و تفریح بازیکنان را تحت الشعاع قرار دهد. اعمال زیر را برای توصیف بهتر دور نمای خود انجام دهید.
اولویت هایی را برای فصل تعیین کنید.
برای شرایطی که باعث تغییر دراولویت ها می شود آماده باشید.
اهدافی را برای خود و بازیکنان تعیین کنید که با آن الویت ها همخوانی داشته باشد.
برای نحوه دستیابی بهتر خود و بازیکنان به آن اهداف برنامه ریزی کنید.
5 ـ برای اطمینان از ماندن در مسیر صحیح اهداف خود را بازبینی کنید.

علاقه
علاقه ابزار حیاتی مهمی است که لازم است در برنامه مربیگری داشته باشید علاقه واقعی به جوانانی که مربی آنها هستید. چنین چیزی مستلزم عشق ورزیدن به بچه ها ، تمایل به تقسیم عشق و دانش فوتبال خود با آنها و بردباری و درک این است که برای افزایش مشارکت هر فردی در فوتبال اجازه بازی به او بدهید.
شما می توانید علاقه و پشتکار خود را با روش های زیادی مثل موارد زیر ثابت کنید:
* سعی کنید تک تک بازیکنان تیم را بشناسید
* با هر بازیکن به عنوان یک انسان رفتار کنید
* بازیکنانی را که سعی در یادگیری مهارت های جدید و مشکل دارند همراهی کنید
*  با بازیکنان همان طور رفتار کنید که دوست دارید در شرایط مشابه با شما رفتار شود
* احساسات خود را کنترل کنید
* اشتیاق خود را برای فعالیت در تیم نشان دهید
* لحن مثبت و شاد صدای خود را در تمام ارتباطات حفظ کنید

شخصیت
اینکه تصمیم گرفته اید مربیگری فوتبالیست های جوان را عهداه دار شوید احتمالا بدین منظور است که مشارکت در فوتبال را مهم می  دانید. اما خواه ناخواه مشارکت در فوتبال به همان اندازه که موجب پرورش شخصیت بازیکنان می شود که شما در فوتبال به نمایش می گذارید.چگونه می توان شخصیت بازیکنان را پرورش داد؟
دارا بودن شخصیت خوب به معنی ارائه رفتارهای شایسته در ورزش و زندگی است . چیزی را که می گوئید با آنچه که انجام می دهید باید همخوانی داشته باشد . در عرصه مربیگری جایی برای فلسفه (( همان طور که می گویم انجام دهید نه همان طوری که انجام می دهم )) وجود ندارد. بچه ها را به رقابت دعوت کنید ، از انها حمایت کنید آنها را تشویق کنید و به هریک از انها پاداش دهید زیرا موجب می شود که بازیکنان راحت تر تفاوت هایشان را بپذیرند. قبل ، بین و بعد از مسابقات احساسات خود را کنترل کنیدو از اینکه اشتباه خود را بپذرید واهمه ای نداشته باشید . هیچ کس کامل نیست.
* نقاط قوت و ضعف خود را بررسی کنید
* توانائی های خود را پرورش دهید
* اهدافی را برای پیشرفت در آن سطوحی که دوست ندارید تقلید شوند تعیین کنید

شوخ طبعی
شوخ طبعی یک ابزار مربیگری است که اغلب نادیده گرفته می شود. شوخ طبعی در عمل به معنی توانائی خنیدن در درون خود و به همراه بازیکنان در طول تمرینات و رقابت ها می باشد. هیچ چیز همانند یک یا دو بار لبخند به هماهنگی آهنگ جلسه یادگیری یک مهارت مهم کمک نمی کند. برخورد شوخ طبعانه بسیاری از اشتباهات که بازیکنان مرتکب می شوند را نمایان می کند. بنابراین برای هر ضربه نادرست ناراحت نشوید یا با بازیکنان خاطی به طرز نامطلوبی واکنش نشان ندهید.
* تمرینات را با ایجاد تنوع در فعالیت ها به تفریح مبدل سازید
* تمام بازیکنان را در بازی ها و تمرینهای مهارتی شرکت بدهید
* خنده های بازیکنان را نشانه ای ازخشنودی وخرسندی آنها درنظربگیرید نه علامت کاهش نظم
* همیشه لبخند بزنید .

/ 0 نظر / 7 بازدید