نتایج تست آمادگی هوازی تیم صنعت ورزش تبریز

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان حداکثر اکسیژن مصرفی

وضعیت کلی

1

علی وظیفه

39

متوسط

2

عطا اکبری

37

متوسط

3

امین اکبری

40

متوسط

4

دیده بان

38

متوسط

5

احسان مهدی پور

41

متوسط

6

عرفان زاد سلطان

44

متوسط

7

مهدی حقیر

38

متوسط

8

محمد نگاری

52

خیلی خوب

9

امیر حسین آزادفر

43

متوسط

10

مهدی زارعی

30

ضعیف

11

محمد رضا امینی

27

خیلی ضعیف

12

سالار حسن زاده

45

خوب

13

ابوالفضل آقایی

48

خوب

14

سهراب پور

42

خوب

15

حسین فیضی

44

متوسط

16

ولی پور

43

متوسط

17

پدرام تجلایی

47

خوب

18

شایان اشرفی

28

خیلی ضعیف

19

علیرضا صدقی

40

متوسط

20

مهدی محمدی

44

خوب

21

رضا محمدی

42

متوسط

/ 0 نظر / 51 بازدید