توصیه های زین الدین زیدان برای بازیکنان جوان

                  
*  اگر بازیکنی اجازه دهد موفقیتها احاطه اش کنند و در باد آنها بخوابد یا اجازه دهد بحرانها او را در خود فرو برند مسلما گرفتار شرایط بسیار خطرناکی شده است.
* در گذشته بارها به دیگران کمک کرده ام . با کارهایم یا با صحبتهایم. در اینگونه موارد هرگز تردید به دل راه نداده ام.
* عناوین در فوتبال همه چیز نیستند. چیزهای مهم دیگری نیز وجود دارند. مثل کیفیت بازی و نحوه نمایش طرفین ، با خلاقیت می توان تماشاگران را به هیجان اورد.
* اعتماد به نفس لازمه تبدیل شدن به یک بازیکن بزرگ است ، ولی این نکته نباید با غرور و تکبر اشتباه شود


* اگر جوانی بگوید دوست دارم زیدان بشوم بسیار خوشحال می شوم. حتی فکر کردن به این مساله نیز سبب می شوداز فرط شادی از خود بی خود بشوم.
*آب باید جای خاصی در برنامه های غذائی بازیکنان داشته باشد.برای آنکه بازیکن موفقی شوید باید برنامه غذائی مناسبی داشته باشید.مشروبات الکلی ننوشید.در عوض آب را در برنامه غذائی تان زیاد قرار دهید و ماکارونی نیز زیاد بخورید.
*زمانی را برای آرامش پیدا کنید. موزیک گوش کنید و زمانی را با خانواده تان سپری کنید.
* بهترین بازیکنان به طور غریزی مبارزه جو هستند. باید به صورت طبیعی از نظر حس رقابت در صدر باشید. این حس باید در وجودتان باشد و چیزی نیست که بتوان آن را یه شخصی یاد داد یا تزریق کردید.
هرگز از موفقیت اشباع نشوید اگر اینگونه باشید تفاوتی نمی کند فوتبال بازی می کنید یا تنیس زیرا با توجه به حس خود مطمئنا موفق خواهید شد.
* زندگی خوب زندگی در میان شهرت و البته آرامش است.
* اگر توانائی آن را داشتم که چیزی را در دنیا تغییر دهم کاری می کردم که همه انسانها مطمئن باشند در هر وعده غذای کاملی خواهند خورد و هرگز گرسنه نخواهند ماند.

/ 0 نظر / 10 بازدید