نکات مربیگری برای زمان حمله در یک مسابقه فوتبال

نکاتی وجود دارد که مربیان فوتبال در زمان حمله باید به آن توجه داشته باشند

از ویژگیهای مهم مربیان خوب، آگاهی از کوچکترین اطلاعات فنی و هنر فوتبال تخصصی می باشد. بخشی از سرفصل های مهم که مربیان می بایست از آن آگاه باشند، از این قرار است

1– توانایی حمله به دفاعی که نظم و شکل خود را بدست آورده است

2–  باز کردن مدافعان تیم حریف در حمله از کناره ها

3– دویدن مهاجمان در عمق دفاع حریف با بازی تهاجمی در عمق

4– زمان مناسب برای بازی تهاجمی

5– انتخاب زوایای مناسب در حمله به دروازه حریف

6– رقابت در پشت محوطه جریمه حریف برای تصاحب توپهای برگشتی

7– سعی در باز پس گیری توپ در منطقه دوم زمین حریف (زمان مالکیت حریف)

8– در نظر گرفتن توان تیم حریف در مقولهء قدرت - سرعت و کار فنی

9– توجه به ضد حملات زمان حمله حریف (تبدیل از دفاع به حمله)

10– ریسک نکردن در یک سوم میانی زمین و بازی ساده

11– توانایی حفظ توپ در نیمهء حریف و استفاده از تمام فضای زمین

۱۲- توانایی تدارک مدام حمله وایجاد موقعیت گل و ضربه به دروازه حریف

/ 0 نظر / 8 بازدید